Nacházíte se zde: Domov > Co nabízíme > Betonové podlahy

Betonové podlahy

Výhody betonových podlah

 • rychlost a kvalita pokládky moderními technologiemi (technologií LASERSCREED)
 • rychlý nárůst pevnosti, vysoká výsledná pevnost a obrusuvzdornost
 • rovinatost dle DIN 18202
 • neprašnost, snadné čištění a údržba
 • možnost volby stupně obrusuvzdornosti povrchu
 • možnost odolnosti vůči chemikáliím

Ceny

Ceny jsou kalkulovány pro každý obchodní případ a jsou vždy závazné a neměnné.

Charakteristika

Systémy podlah

U betonových podlah s drátkovou výztuží nebo železobetonových je obvykle volena třída betonu C 20/25 anebo C 25/30, cement PC nebo SPC, max. použitá frakce kameniva 8–16 mm. Deska o min. tloušťce 100 mm (mimo speciální případy) je oddělena od podloží kluznou fólií zajištující možnost smršťování jednotlivých dilatačních celků.

Dokážeme úspěšně realizovat i speciální receptury betonu např. venkovní plochy C 30/37 XF 2–4

Technický popis a údaje

Typy výztuže

 • drátková deska – dle statického výpočtu navržen typ a množství drátkové výztuže – na návrzích spolupracujeme se světovými výrobci – Bekaert, KrampeHarex, Sl Europe Ltd.
 • armovaná deska – dle statického výpočtu navržený typ KARl sítě nebo betonářské oceli
 • deska s vlákny – použití v oblasti potěrů a mazanin

Dilatace a zámečnické výrobky

 • pracovní spáry – v této oblasti jsme novátory na českém trhu a spolupracujeme s projekčními kancelářemi na vývoji a aplikacích cenově i funkčně dokonalých pracovních spár. Vlastníme zámečnickou dílnu a dokážeme uspokojit většinu požadavků zákazníka na dodávku zámečnických prvků zabudovaných v podlaze – z naší produkce (Ω profily, pracovní spáry typu PERMABAN, profily s kluznými trny, popř. lišty MIGUA, BUCH BERGER
 • smršťovací – řezané spáry do 1/3 tl. desky š. 4 mm, vyplněné trvale pružným tmelem (maximální velikost dilatačního celku 6x6 m)
 • obvodová dilatace – trvale pružným materiálem typu MIRELON

Způsob pokládky

 • laserovým zakladačem MULTIARM
 • rotačním laserem a vibrační lištou

Technické údaje

Technické údaje poskytne výrobce po konzultaci o nejvhodnějším typu podlahy.

Povrchové úpravy

1. minerálními vsypy

a) suché směsi
aplikace suchých minerálních směsí na bázi mikromletých cementů s plnivem, křemičitými písky, korundem nebo neoxidujícími kovovými pilinami. Aplikace se provádí do zavadlé, laserovou technologií srovnané betonové desky, nejpozději do 12 hodin po její pokládce, v množství 3–6 kg/m² (tl. 2–3 mm). Povrch je poté opakovaně zahlazen rotačními hladičkami a ošetřen paronepropustným postřikem, pro zajištění rovnoměrného vyzrávání desky po dobu min. 28 dní.
b) lité směsi
aplikace litých minerálních směsí ve formě potěru, na bázi mikromletých cementů s plnivem křem. písky, korundem nebo neoxidujícími kovovými pilinami. Aplikace se provádí do zavadlé, laserovou technologií srovnané betonové desky, nejpozději do 12 hodin po její pokládce, v množství 12 až 20 kg/m² (tl. 6–10 mm). Povrch je poté zahlazen rotačními hladičkami a ošetřen paronepropustným postřikem. Tento typ povrchové úpravy je vhodný pro velmi těžká zatížení.

Typy použitých materiálů: PANBEX, MFC-COBET, ROCLAND, MASTERTOP

2. cementovými potěry

a) samonivelačni cementové potěry
podkladní vyrovnávací vrstva v tl. 5–30 mm (pod PVC, lamino atd.)
b) polymercementové potěry
opravy a vyrovnání stávajícího povrchu v 11.5 až 100 mm

Konečná povrchová úprava v těžkých provozech – technologický postup pokládky:

 • zhodnoceni parametru podkladu (vlhkost, rovinatost, pevnost, soudržnost)
 • příprava povrchu obroušením nebo bezprašným tryskáním ocelovými broky
 • aplikace adhezního můstku
 • aplikace nosné vrstvy v tl. 5–30 mm (–100 mm) dle požadavků na nosnost, otěruvzdornost, rovinatost a životnost výsledného díla (popř. další požadavky dle potřeby)

Typy použitých materiálů: MORFICO, ZENIT, MAPEI apod.

3. syntetickými stěrkami epoxidovými nebo polyuretanovými. Postup:

 • zhodnocení parametrů podkladu (vlhkost, rovinatost, pevnost, soudržnost)
 • příprava povrchu variantně obroušením, leptáním, tryskáním ocelovými broky
 • aplikace adhezního můstku, popř. vyrovnávací vrstvy
 • aplikace 1–3 nosných vrstev (v tl. 1 až 15 mm) s mech. fyzikálními parametry dle požadavků na nosnost, otěruvzdornost, rovinatost a životnost výsledného díla (popř. další požadavky, např. protichemická odolnost, antistatičnost, odolnost vůči venkovním podmínkám, proti účinkům UV záření, průtažnost, vodo- nebo paronepropustnost, difuzní odpor atd.)
Používané materiály: např. MC Bauchemie (MC DUR), SAMAN SERVIS (NEOGARD-FLOORGARD, AUTOGARD), RPM (MONEPOX), SIKA (SIKA FLOOR) a mnohé další

Obchodní a dodavatelské údaje

Dodací lhůta:
dle potřeb zákazníka
Denní výkon:
až 9000 m²
Záruční lhůty:
12–90 měsíců
Montáž:
vlastní vyškolení specialisté, pokládka laserovým zakladačem MULTIARM
Rozsah prací:
kontrolní zkoušky podloží, statické výpočty podlah, návrhy skladeb podlahových vrstev, dodávka veškerého materiálu na stavbu, dokončená montáž připravená k převzetí Požadavky na stavební připravenost: dle sjednaného rozsahu prací
Certifikace:
podle DIN a ČSN
Kontrolní a zkušební činnost:
akreditovaná zkušebna Qualiform


HT Floor Průmyslové podlahy on Facebook

Novinky

Ke stažení   GDPRKontakt

HT Floor EU s.r.o.
Ríšova 2
64100 Brno
Tel: +420 546422611 - 16
E-mail: info@htfloor.cz


Sponzoring

HC Kometa Brno
HT Group Racing Team